Видове и принцип на действие на апаратурите за рехабилитация

0

Рехабилитацията, макар позната още от древността, представлява сравнително нов лечебен метод, който съвсем наскоро бе приравнен към десетки видове професионални медицински лечебния. Днес, много хора предпочитат именно този вид дейност за профилактика на вече излекувани здравословни проблеми, за подобряване на общото здраве, а също така и за напълно активно възстановява било след даден вид външна травма, сериозно вътрешно заболяване, хронични болести и така нататък. Като самостоятелен клон от медицината рехабилитацията притежава своите характерни отличителни черти, които я отграничават от останалите видове основни медицински намеси в лекуването на различни видове състояние, а те са именно начин на подход, обхват, необходимост от предписание и разбира се, специализирана апаратура. Рехабилитацията, между другото, познава богат спектър от апаратура, която може да се закупи и приложи в нейните процедури. Днес, ще се спрем само на основните видове апаратура, които почти винаги и задължително ще срещнете както в частните па центрове, така и в професионалните болници и самостоятелни отделения по рехабилитация.

Голяма част от заболяванията, свързани с рехабилитацията, са именно тези, които засягат човешката опорно-двигателна система. Най-често, това са или инцидентни или хронични травми поради високо физическо натоварване или случайни наранявания. За този род лечение се прилага апаратура, която е приспособена за раздвижване на отделни крайници или части от тялото като например ставите, мускулите и така нататък. Някои от този вид рехабилитационни апаратури са така наречените цялостни уреди, които да осъществяват цялостно раздвижване на отделните крайници, но това са по-скоро редки модерни приспособления и все още малък на брой болници са се сдобили с тях. Отделно, в рехабилитационните центрове се намират уреди за отделни части от тялото като например за раменната става, за китката, за ръка или крак, проходка или стълба за мускулно заздравяване и други. Шведската стена, топките за рехабилитация, въжетата и уредите за раздвижване на пръстите са също популярни в областта на кинезитерапията.

Малко по-особени са уредите за ултразвук, електростимулация и нискочестотни токови натоварвания. Те се прилагат най-вече за лечение на вътрешни болести чрез рехабилитацията. Такъв тип апаратура, макар и скъпа, се явява изключителна инвестиция за един кинезитерапевтичен център,тъй като с нея могат да се намалят вредните ефекти на голям брой болести, изискващи антивъзпалително, противоалергично, рязко суспензивно и нормализиращо действие. Обикновено, този вид апаратура е сравнително масивна като размери и различните профилни болници се сдобиват с нея, за да насочат изцяло дейността си към лечение с рехабилитация. Правилното позициониране на пациента, навременното и предписано от специалист програмно лечение, а също така и прецизното боравене с подобен уред са основни фактори, изграждащи структурата и подхода към рехабилитацията и кинезитерапията. Лазерните приспособления пък са сред най-съществените подобрения в сферата, като този вид уреди спомагат както за правилното диагностициране на здравословния проблем, така и точното определяне на най-подходящото лечение за него.
Ако приемем, а това е безспорен факт, че балнеолечението е вид рехабилитация, към апаратурата й трябва да прибавим и богатата гама от прочистващи и извличащи най-активните съставки на минералната вода приспособления, специални и пригодени към активно лечение вани, масажорни уреди, а дори и наборът от масла и подходи, които специалистите използват в подобен вид рехабилитационни дейности. Тези уреди и апаратури заемат особено значително място в спа центровете и популярните за страната ни санаториуми, разположени в регионите, където има течаща минерална вода или подпочвени уреди. Разбира се, в случая, по-важна роля изиграва самата лечебна вода, но без нужната екипировка и подход за нейното усвояване от болния, балнеолечението е немислимо.

Тук е мястото да отбележим, че някои от видовете апаратура за рехабилитация са така изработени и разпространявани в медицинската търговска мрежа, че могат да бъдат закупени от частни лица, без необходимостта от притежаване на сертификат за умения за работа с тях, с цел директно да се ползват самостоятелно от пациента в домашни условия. В тази хипотеза присъствието на кинезитерапевт в домашното лечение на пациента е от особено значение и поне в начален стадий болният трябва да спазва предписанията на специалиста. Останалите видове апаратура обаче – лазерният и електростимулиращият уред, например, са предназначени единствено и само за разположение в професионални медицински центрове, тъй като те изискват умения и знания, които само един лекар или кинезитерапевт притежава. Бъдете внимателни, когато закупувате апаратура от първия тип и винаги се консултирайте с лекар или специалист за нейното приложение и поддръжка!

Share.

Leave A Reply