Кинезитерапията – все още подценяван метод за възстановяване у нас

0

Кинезитерапията у нас все още е често подценяван метод за лечение и възстановяване от хората, които имат необходимост от нея. Кинезитерапевтични процедури се прилагат при лечение на травми и проблеми с опорно-двигателния апарат. Самата наука кинезитерапия е самостоятелен дял от медицината, като в нея се набляга на използването на определени физически движения с цел подобряване на възстановяването на травмираното място.

Кинезитерапията се използва широко от много години в спорта с цел възстановяване след получена контузия. Всъщност методът на лечение чрез движение е много древен. До скоро този метод у нас се наричаше лечебна физкултура или казано накратко ЛФК. Тъй като този вид рехабилитация представлява активен метод на възстановяване, той се използва също и за укрепване на организма при проблеми от широк спектър. При кинезитерапията основно се използват знанията от физическото възпитание и се прилагат специално изготвени упражнения и движения в зависимост от проблема, който трябва да се повлияе положително. Упражненията общо се разделят на активни, пасивни, от облекчено състояние, синергични, дихателни, упражнения срещу съпротивление, упражнения за релаксация и общо развиващи упражнения. Общо развиващите упражнения биват утринна гимнастика, упражнения във вода и специализирани упражнения за хора с увреждания.Ефект от терапията обикновено е укрепване на мускулатурата в зоната на травмата. Освен това, ползите са многобройни, тъй като леките и безрискови движения подобряват кръвообращението, метаболизма и психическото състояние. Именно психиката играе ключова роля във възстановителния процес, тъй като трябва желание и вяра, че всичко ще бъде наред в даден момент. Психиката от своя страна оказва влияние на отделяните хормони и при негативни мисли, стрес и депресия се получават и физически проблеми, както и възстановяването се забавя значително. А при получена травма или заболяване на опорно-двигателния апарат психическото напрежение и стрес винаги са в повече и трябва да се повлияят положително също. Методите на кинезитерапията карат пациента да осъзнае същността на лечението и значението на терапията и възстановяването съответно.

Share.

Leave A Reply